Average Price History
 • 90 days

  $135.05

 • 180 days

  $138.65

 • 360 days

  $134.16

Price - Units Sold
 • $135.0018
 • $125.0016
 • $140.0015
 • $112.0015
 • $86.5014
 • $120.0014
 • $148.5013
 • $150.0012
 • $127.5012
 • $144.0011
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $147.46
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $120.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $234.82
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $115.20
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $105.83
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $102.34
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $94.02
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $421.63
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $223.24
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $182.62
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $148.60
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $130.44
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW $234.82 BUY NOW $421.63
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $147.46 BUY NOW BUY NOW $115.20 BUY NOW $223.24
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW BUY NOW BUY NOW $105.83 BUY NOW $182.62
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $120.00 BUY NOW BUY NOW $102.34 BUY NOW $148.60
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW $94.02 BUY NOW $130.44