Average Price History
 • 60 days

  $145.18

 • 90 days

  $146.64

 • 180 days

  $145.28

 • 360 days

  $136.19

Price - Units Sold
 • $124.0024
 • $120.0023
 • $100.0020
 • $121.0018
 • $115.0018
 • $125.0017
 • $118.5017
 • $117.5017
 • $117.0015
 • $107.0015
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $160.50
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $130.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $232.52
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $120.79
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $107.90
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $109.80
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $95.47
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $418.85
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $199.02
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $203.26
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $275.24
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $154.81
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW $232.52 $418.85
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW BUY NOW BUY NOW $120.79 $199.02
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $160.50 BUY NOW BUY NOW $107.90 $203.26
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $109.80 $275.24
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $130.00 BUY NOW BUY NOW $95.47 $154.81