Average Price History
 • 30 days

  $156.53

 • 60 days

  $158.96

 • 90 days

  $156.28

 • 180 days

  $152.86

 • 360 days

  $154.23

Price - Units Sold
 • $161.0026
 • $150.0023
 • $160.0022
 • $149.5020
 • $171.5020
 • $165.0019
 • $171.0018
 • $174.0018
 • $143.0018
 • $140.0017
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $225.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $152.25
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $1.03/day $180.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $234.02
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $117.71
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn $119.72
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $108.98
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $452.15
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $180.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn $280.99
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $172.68
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW N/A
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $225.00 BUY NOW BUY NOW $234.02 $452.15
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $152.25 $180.00 BUY NOW $117.71 $180.00
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $119.72 $280.99
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW $108.98 $172.68