Average Price History
 • 60 days

  $201.45

 • 90 days

  $193.57

 • 180 days

  $182.94

 • 360 days

  $186.08

Price - Units Sold
 • $183.5017
 • $200.0015
 • $188.5014
 • $208.0011
 • $182.0011
 • $202.5011
 • $220.0010
 • $199.0010
 • $179.0010
 • $184.0010
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New $309.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $172.91
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $275.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $150.91
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $189.61
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $161.62
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $144.97
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $146.22
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $280.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New $565.04
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $318.50
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $379.32
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $184.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $299.29
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Factory New) Factory New $309.00 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $565.04
★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $172.91 BUY NOW BUY NOW $189.61 BUY NOW $318.50
★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $275.00 BUY NOW BUY NOW $161.62 BUY NOW $379.32
★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $144.97 $280.00 $184.00
★ StatTrak™ Bayonet | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $150.91 BUY NOW BUY NOW $146.22 BUY NOW $299.29