Average Price History
 • 30 days

  $97.88

 • 60 days

  $99.80

 • 90 days

  $99.42

 • 180 days

  $97.77

 • 360 days

  $98.29

Price - Units Sold
 • $95.0057
 • $99.0048
 • $98.5040
 • $91.5039
 • $100.0038
 • $104.0037
 • $90.0036
 • $92.0036
 • $88.5033
 • $93.0033
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested $88.04
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $77.22
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $0.88/day $151.69
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $150.64
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested $81.06
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn $90.34
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $69.40
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $0.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested $111.25
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $130.00
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW N/A
★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $151.69 BUY NOW $150.64 BUY NOW $0.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Field-Tested) Field-Tested $88.04 BUY NOW BUY NOW $81.06 BUY NOW $111.25
★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $90.34 BUY NOW N/A
★ StatTrak™ Flip Knife | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $77.22 BUY NOW BUY NOW $69.40 BUY NOW $130.00