Average Price History
 • 60 days

  $294.16

 • 90 days

  $303.61

 • 180 days

  $291.35

 • 360 days

  $284.18

Price - Units Sold
 • $400.0034
 • $230.007
 • $300.005
 • $321.004
 • $345.004
 • $369.004
 • $290.004
 • $396.504
 • $270.004
 • $343.504
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $209.90
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $300.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $1.63/day $218.28
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $230.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $306.50
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $335.99
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $209.90 $218.28 BUY NOW BUY NOW $230.00 $306.50
★ StatTrak™ Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $300.00 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $335.99