Average Price History
 • 60 days

  $129.31

 • 90 days

  $129.31

 • 180 days

  $122.25

 • 360 days

  $111.49

Price - Units Sold
 • $87.5018
 • $108.5017
 • $111.5015
 • $130.0015
 • $111.0013
 • $84.0013
 • $125.5012
 • $109.5011
 • $109.0011
 • $108.0011
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $147.46
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $149.99
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $234.82
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $111.97
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $104.79
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $102.34
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $94.02
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New $420.85
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $215.09
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested $181.83
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $152.79
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred $168.84
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW $234.82 BUY NOW $420.85
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Minimal Wear) Minimal Wear $147.46 BUY NOW BUY NOW $111.97 BUY NOW $215.09
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW BUY NOW BUY NOW $104.79 BUY NOW $181.83
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Well-Worn) Well-Worn $149.99 BUY NOW BUY NOW $102.34 BUY NOW $152.79
★ StatTrak™ Flip Knife | Case Hardened (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW $94.02 BUY NOW $168.84