Average Price History
 • 30 days

  $310.10

 • 60 days

  $310.10

 • 90 days

  $310.10

 • 180 days

  $282.57

 • 360 days

  $270.55

Price - Units Sold
 • $400.0026
 • $250.005
 • $399.005
 • $308.505
 • $356.505
 • $395.004
 • $222.004
 • $387.504
 • $279.004
 • $397.504
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $278.89
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $129.71
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $1.34/day $233.70
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn $0.81/day $142.17
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $232.87
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $142.66
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn $116.54
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $105.98
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $330.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $234.07
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn $1,481.97
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred $171.24
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW N/A
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Minimal Wear) Minimal Wear $278.89 BUY NOW BUY NOW $232.87 $330.00
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Field-Tested) Field-Tested $129.71 $233.70 BUY NOW $142.66 $234.07
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW $142.17 BUY NOW $116.54 $1,481.97
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Night (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW $105.98 $171.24