Average Price History
 • 7 days

  $0.71

 • 30 days

  $0.44

 • 60 days

  $0.34

 • 90 days

  $0.32

 • 180 days

  $0.34

 • 360 days

  $0.37

Price - Units Sold
 • $0.32339
 • $0.40286
 • $0.30266
 • $0.31248
 • $0.26225
 • $0.83205
 • $0.25202
 • $0.29150
 • $0.27126
 • $0.28112