Average Price History
 • 7 days

  $0.64

 • 30 days

  $0.65

 • 60 days

  $0.67

 • 90 days

  $0.87

 • 180 days

  $1.41

 • 360 days

  $0.93

Price - Units Sold
 • $0.0310196
 • $0.047402
 • $0.054504
 • $0.062645
 • $0.071373
 • $0.11920
 • $0.12499
 • $0.23487
 • $0.13482
 • $0.22445