Average Price History
 • 7 days

  $203.78

 • 30 days

  $194.34

 • 60 days

  $201.87

 • 90 days

  $206.68

 • 180 days

  $225.65

 • 360 days

  $229.88

Price - Units Sold
 • $189.009
 • $276.008
 • $295.007
 • $249.007
 • $300.006
 • $240.006
 • $264.506
 • $304.506
 • $216.505
 • $279.505
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $150.00
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $185.00
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $199.99
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $269.99
LOOTBEAR
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $180.91
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
LOOTBEAR RENTAL SERVICE
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $0.96/day
 • ★ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW