Average Price History
 • 7 days

  $146.43

 • 30 days

  $146.10

 • 60 days

  $149.72

 • 90 days

  $148.36

 • 180 days

  $144.29

 • 360 days

  $129.14

Price - Units Sold
 • $115.0020
 • $125.0016
 • $112.5013
 • $122.0013
 • $105.0013
 • $140.0012
 • $135.5011
 • $116.5011
 • $137.5011
 • $119.0011
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $107.62
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $168.95
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $98.83
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $125.70
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $122.93
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $107.19
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $72.00
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $105.94
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $151.06
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $174.77
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $107.62 $98.83 $122.93 $107.19 $72.00 $65.00 $151.06
★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $168.95 $125.70 N/A N/A $105.94 $95.00 $174.77