Average Price History
 • 7 days

  $95.54

 • 30 days

  $89.55

 • 60 days

  $91.30

 • 90 days

  $94.96

 • 180 days

  $106.58

 • 360 days

  $114.74

Price - Units Sold
 • $115.0017
 • $138.0011
 • $112.5010
 • $126.5010
 • $140.009
 • $122.009
 • $144.009
 • $110.508
 • $149.508
 • $135.508
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $61.89
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $81.00
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $100.93
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $140.43
LOOTBEAR
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $71.06
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
LOOTBEAR RENTAL SERVICE
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $0.45/day
 • ★ Gut Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW