Average Price History
 • 7 days

  $596.67

 • 30 days

  $565.67

 • 60 days

  $534.07

 • 90 days

  $531.50

 • 180 days

  $534.36

 • 360 days

  $510.15

Price - Units Sold
 • $400.0015
 • $391.004
 • $480.504
 • $433.003
 • $394.003
 • $484.503
 • $493.003
 • $505.503
 • $470.002
 • $398.002
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $399.99
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $434.99
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $296.92
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $393.37
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $550.79
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $394.28
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $480.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $225.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $614.99
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $897.31
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $399.99 $296.92 $550.79 $394.28 $480.00 $257.50 $614.99
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $434.99 $393.37 N/A N/A $225.00 $317.50 $897.31