Average Price History
 • 7 days

  $550.25

 • 30 days

  $541.11

 • 60 days

  $536.18

 • 90 days

  $535.05

 • 180 days

  $524.27

 • 360 days

  $486.10

Price - Units Sold
 • $400.0015
 • $391.004
 • $480.504
 • $385.503
 • $433.003
 • $484.503
 • $394.003
 • $493.003
 • $505.503
 • $616.002
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $407.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $600.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $296.92
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $393.37
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $413.11
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $326.29
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $480.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $225.00
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $563.74
 • ★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $777.63
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $407.00 $296.92 $413.11 $326.29 $480.00 $257.50 $563.74
★ M9 Bayonet | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $600.00 $393.37 N/A N/A $225.00 $317.50 $777.63