Average Price History
 • 7 days

  $295.39

 • 30 days

  $288.90

 • 60 days

  $296.82

 • 90 days

  $297.96

 • 180 days

  $305.01

 • 360 days

  $288.08

Price - Units Sold
 • $300.002
 • $347.002
 • $348.002
 • $345.002
 • $349.002
 • $315.002
 • $291.501
 • $380.001
 • $310.001
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $223.19
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $1,199.99
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $1.09/day $190.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $300.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $340.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $347.69
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $223.19 $190.00 BUY NOW BUY NOW $300.00 $340.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $1,199.99 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $347.69