Average Price History
 • 30 days

  $305.78

 • 60 days

  $309.71

 • 90 days

  $309.99

 • 180 days

  $303.76

 • 360 days

  $292.26

Price - Units Sold
 • $300.002
 • $347.002
 • $348.002
 • $345.002
 • $349.002
 • $315.002
 • $291.501
 • $380.001
 • $310.001
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $246.99
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $254.87
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $300.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $326.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $285.55
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Factory New) Factory New $246.99 BUY NOW BUY NOW BUY NOW $300.00 $326.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Gamma Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $254.87 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $285.55