Average Price History
 • 60 days

  $132.26

 • 90 days

  $130.17

 • 180 days

  $122.37

 • 360 days

  $116.92

Price - Units Sold
 • $120.5019
 • $110.5016
 • $100.0015
 • $101.5014
 • $109.0013
 • $116.5013
 • $115.0012
 • $98.0012
 • $112.0012
 • $102.0010
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $253.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $128.25
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $120.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $0.85/day $149.25
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.72/day $125.55
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $230.96
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $108.62
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $110.66
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $96.09
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $105.49
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $292.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $179.81
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $176.92
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $154.81
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $139.45
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $253.00 BUY NOW BUY NOW $230.96 $292.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $149.25 BUY NOW $108.62 $179.81
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $128.25 BUY NOW BUY NOW $110.66 $176.92
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $120.00 BUY NOW BUY NOW $96.09 $154.81
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW $125.55 BUY NOW $105.49 $139.45