Average Price History
 • 30 days

  $128.35

 • 60 days

  $127.07

 • 90 days

  $126.13

 • 180 days

  $126.33

 • 360 days

  $122.58

Price - Units Sold
 • $120.0015
 • $109.0011
 • $118.0010
 • $127.5010
 • $113.008
 • $116.008
 • $127.008
 • $105.008
 • $101.507
 • $133.007
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $349.60
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $120.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $0.91/day $160.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.54/day $94.77
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $234.64
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $108.39
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $99.96
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $92.36
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $101.68
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $287.73
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $160.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $130.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $129.44
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $210.73
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $349.60 BUY NOW BUY NOW $234.64 BUY NOW $287.73
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $120.00 $160.00 BUY NOW $108.39 BUY NOW $160.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW BUY NOW BUY NOW $99.96 BUY NOW $130.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $92.36 BUY NOW $129.44
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW $94.77 BUY NOW $101.68 BUY NOW $210.73