Average Price History
 • 30 days

  $96.05

 • 60 days

  $97.53

 • 90 days

  $99.07

 • 180 days

  $99.18

 • 360 days

  $102.33

Price - Units Sold
 • $105.0011
 • $106.0011
 • $101.0011
 • $97.5010
 • $103.509
 • $107.008
 • $105.508
 • $88.007
 • $95.007
 • $85.007
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $349.61
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $100.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $0.75/day $146.77
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.48/day $94.75
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $233.42
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $109.81
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $95.41
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $93.26
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $101.92
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $287.73
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $146.77
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $125.93
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $126.54
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $131.44
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $349.61 BUY NOW BUY NOW $233.42 BUY NOW $287.73
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $146.77 BUY NOW $109.81 BUY NOW $146.77
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW BUY NOW BUY NOW $95.41 BUY NOW $125.93
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $100.00 BUY NOW BUY NOW $93.26 BUY NOW $126.54
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW $94.75 BUY NOW $101.92 BUY NOW $131.44