Average Price History
 • 60 days

  $119.72

 • 90 days

  $119.99

 • 180 days

  $114.06

 • 360 days

  $109.49

Price - Units Sold
 • $106.0014
 • $105.0012
 • $97.5012
 • $101.0011
 • $98.5011
 • $103.5011
 • $107.0010
 • $88.009
 • $105.508
 • $102.507
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $341.92
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $130.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $120.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $0.98/day $171.46
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.79/day $138.00
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $230.96
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $108.62
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $110.66
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $96.09
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $105.49
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $292.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $171.46
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $266.06
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $254.40
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $138.00
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $341.92 BUY NOW BUY NOW $230.96 $292.00
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $171.46 BUY NOW $108.62 $171.46
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $130.00 BUY NOW BUY NOW $110.66 $266.06
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $120.00 BUY NOW BUY NOW $96.09 $254.40
★ StatTrak™ Flip Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW $138.00 BUY NOW $105.49 $138.00