Average Price History
 • 30 days

  $227.06

 • 60 days

  $237.34

 • 90 days

  $240.73

 • 180 days

  $232.12

 • 360 days

  $221.71

Price - Units Sold
 • $213.0012
 • $230.0012
 • $219.5010
 • $258.5010
 • $188.008
 • $201.508
 • $259.007
 • $241.507
 • $250.007
 • $240.007
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $230.11
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $1.85/day $323.70
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $1.66/day $290.39
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $975.82
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $251.33
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $201.93
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $192.26
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $223.20
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,884.29
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $323.70
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $297.12
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $286.63
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $387.78
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00 BUY NOW BUY NOW $975.82 $1,884.29
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $323.70 BUY NOW $251.33 $323.70
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $230.11 BUY NOW BUY NOW $201.93 $297.12
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $192.26 $286.63
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW $290.39 BUY NOW $223.20 $387.78