Average Price History
 • 30 days

  $235.36

 • 60 days

  $225.77

 • 90 days

  $229.86

 • 180 days

  $224.88

 • 360 days

  $224.05

Price - Units Sold
 • $213.0012
 • $219.5010
 • $230.009
 • $188.008
 • $201.508
 • $258.508
 • $241.507
 • $250.007
 • $240.007
 • $200.007
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $212.27
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $400.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $1.61/day $281.29
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $1.66/day $290.00
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,026.67
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $243.79
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $203.78
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $193.74
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $223.96
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,884.29
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $280.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $272.44
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $315.64
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $290.00
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Factory New) Factory New $1,000.00 BUY NOW BUY NOW $1,026.67 BUY NOW $1,884.29
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW $281.29 BUY NOW $243.79 BUY NOW $280.00
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $212.27 BUY NOW BUY NOW $203.78 BUY NOW $272.44
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $193.74 BUY NOW $315.64
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $400.00 $290.00 BUY NOW $223.96 BUY NOW $290.00