Average Price History
 • 30 days

  $165.49

 • 60 days

  $151.07

 • 90 days

  $152.96

 • 180 days

  $152.03

 • 360 days

  $152.60

Price - Units Sold
 • $161.0010
 • $185.0010
 • $170.009
 • $145.008
 • $150.008
 • $158.007
 • $141.507
 • $169.007
 • $146.006
 • $174.506
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $174.91
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $170.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $107.81
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred $150.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New $1.04/day $202.50
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $1.05/day $105.10
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New $273.99
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $186.62
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $133.95
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $130.15
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $150.00
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New $342.94
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $238.89
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $204.61
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $199.75
 • ★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred $175.20
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW $202.50 BUY NOW $273.99 BUY NOW $342.94
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $174.91 BUY NOW BUY NOW $186.62 BUY NOW $238.89
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $170.00 $105.10 BUY NOW $133.95 $150.00 $204.61
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $107.81 BUY NOW BUY NOW $130.15 BUY NOW $199.75
★ StatTrak™ Bayonet | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred $150.00 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $175.20