Average Price History
 • 30 days

  $121.51

 • 60 days

  $117.45

 • 90 days

  $120.99

 • 180 days

  $113.57

 • 360 days

  $115.91

Price - Units Sold
 • $115.0015
 • $120.0014
 • $125.0013
 • $132.5010
 • $110.009
 • $140.009
 • $100.009
 • $127.008
 • $117.008
 • $127.508
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New $153.95
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $130.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New $177.48
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $125.62
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $109.42
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $117.81
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New $236.04
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear $164.31
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $186.72
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn $259.57
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred N/A
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Factory New) Factory New $153.95 BUY NOW BUY NOW $177.48 BUY NOW $236.04
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW BUY NOW BUY NOW $125.62 BUY NOW $164.31
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Field-Tested) Field-Tested $130.00 BUY NOW BUY NOW $109.42 BUY NOW $186.72
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW BUY NOW $117.81 BUY NOW $259.57
★ StatTrak™ Flip Knife | Freehand (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW N/A