Average Price History
 • 30 days

  $89.24

 • 60 days

  $93.33

 • 90 days

  $92.38

 • 180 days

  $87.63

 • 360 days

  $83.26

Price - Units Sold
 • $80.0015
 • $92.0014
 • $91.0014
 • $78.5012
 • $90.0012
 • $70.5011
 • $82.0010
 • $90.5010
 • $72.009
 • $95.508
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $83.32
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $90.81
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $80.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $0.64/day $112.21
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $88.31
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $78.47
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $74.76
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $82.20
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New $177.74
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $118.45
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $115.47
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $112.21
 • ★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $224.67
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $177.74
★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $83.32 BUY NOW BUY NOW $88.31 $118.45
★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW BUY NOW BUY NOW $78.47 $115.47
★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $90.81 $112.21 BUY NOW $74.76 $112.21
★ StatTrak™ Gut Knife | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $80.00 BUY NOW BUY NOW $82.20 $224.67