Average Price History
 • 30 days

  $333.41

 • 60 days

  $334.27

 • 90 days

  $329.62

 • 180 days

  $327.74

 • 360 days

  $323.38

Price - Units Sold
 • $345.009
 • $330.506
 • $324.006
 • $379.506
 • $320.505
 • $301.005
 • $284.004
 • $369.004
 • $420.004
 • $333.504
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $300.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $230.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $275.00
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $2.20/day $323.57
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New $941.70
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $341.28
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $282.94
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $264.90
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $263.07
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New $571.89
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear $557.84
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $385.17
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $333.82
 • ★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $329.59
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW $941.70 $571.89
★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW BUY NOW BUY NOW $341.28 $557.84
★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Field-Tested) Field-Tested $300.00 $323.57 BUY NOW $282.94 $385.17
★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Well-Worn) Well-Worn $230.00 BUY NOW BUY NOW $264.90 $333.82
★ StatTrak™ Karambit | Black Laminate (Battle-Scarred) Battle-Scarred $275.00 BUY NOW BUY NOW $263.07 $329.59