Average Price History
 • 7 days

  $10.68

 • 30 days

  $10.39

 • 60 days

  $10.29

 • 90 days

  $10.06

 • 180 days

  $9.62

 • 360 days

  $9.81

Price - Units Sold
 • $11.50705
 • $12.00655
 • $11.00567
 • $10.00536
 • $10.50530
 • $9.50516
 • $9.00322
 • $8.50178
 • $8.00163
 • $12.5075