Average Price History
 • 7 days

  $0.09

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.09

 • 360 days

  $0.09

Price - Units Sold
 • $0.095603
 • $0.104996
 • $0.083311
 • $0.112599
 • $0.121240
 • $0.071176
 • $0.13983
 • $0.14718
 • $0.15673
 • $0.16535