Average Price History
 • 7 days

  $0.09

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.09

 • 360 days

  $0.09

Price - Units Sold
 • $0.096787
 • $0.105505
 • $0.083791
 • $0.112896
 • $0.121308
 • $0.071279
 • $0.13985
 • $0.14719
 • $0.15674
 • $0.16535