Average Price History
 • 7 days

  $0.08

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.09

 • 360 days

  $0.10

Price - Units Sold
 • $0.103889
 • $0.093352
 • $0.112167
 • $0.081592
 • $0.121165
 • $0.13976
 • $0.14711
 • $0.15669
 • $0.16531
 • $0.07524