Average Price History
 • 7 days

  $0.09

 • 30 days

  $0.08

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.10

 • 180 days

  $0.12

 • 360 days

  $0.12

Price - Units Sold
 • $0.101209
 • $0.091115
 • $0.13952
 • $0.11896
 • $0.14709
 • $0.08671
 • $0.15669
 • $0.12592
 • $0.16531
 • $0.17321