Average Price History
 • 7 days

  $0.28

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.30

 • 90 days

  $0.30

 • 180 days

  $0.30

 • 360 days

  $0.30

Price - Units Sold
 • $0.2778
 • $0.3077
 • $0.2868
 • $0.2967
 • $0.3360
 • $0.3258
 • $0.3153
 • $0.3544
 • $0.2341
 • $0.3434