Average Price History
 • 7 days

  $0.27

 • 30 days

  $0.29

 • 60 days

  $0.29

 • 90 days

  $0.29

 • 180 days

  $0.29

 • 360 days

  $0.29

Price - Units Sold
 • $0.301011
 • $0.29767
 • $0.31745
 • $0.27533
 • $0.22501
 • $0.28456
 • $0.26409
 • $0.25354
 • $0.21346
 • $0.32241