Average Price History
 • 7 days

  $3.21

 • 30 days

  $3.57

 • 60 days

  $3.57

 • 90 days

  $3.57

 • 180 days

  $3.57

 • 360 days

  $3.57

Price - Units Sold
 • $5.00136
 • $3.5184
 • $6.0081
 • $5.5076
 • $3.2374
 • $3.8769
 • $3.5469
 • $3.0159
 • $2.9049
 • $3.4848