Average Price History
 • 7 days

  $2.49

 • 30 days

  $2.50

 • 60 days

  $2.50

 • 90 days

  $2.50

 • 180 days

  $2.50

 • 360 days

  $2.50

Price - Units Sold
 • $2.4717
 • $2.3813
 • $2.4810
 • $2.329
 • $2.698
 • $3.257
 • $2.707
 • $2.666
 • $2.616
 • $2.166