Average Price History
 • 7 days

  $0.37

 • 30 days

  $0.41

 • 60 days

  $0.41

 • 90 days

  $0.41

 • 180 days

  $0.41

 • 360 days

  $0.41

Price - Units Sold
 • $0.42434
 • $0.43354
 • $0.37312
 • $0.38277
 • $0.41270
 • $0.40255
 • $0.36235
 • $0.34216
 • $0.35216
 • $0.30207