Average Price History
 • 7 days

  $183.23

 • 30 days

  $189.20

 • 60 days

  $198.46

 • 90 days

  $205.17

 • 180 days

  $216.12

 • 360 days

  $225.52