Average Price History
 • 7 days

  $239.40

 • 30 days

  $233.56

 • 60 days

  $231.55

 • 90 days

  $233.28

 • 180 days

  $240.72

 • 360 days

  $240.72