Average Price History
 • 7 days

  $0.29

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.30

 • 90 days

  $0.30

 • 180 days

  $0.30

 • 360 days

  $0.30

Price - Units Sold
 • $0.3053
 • $0.3451
 • $0.2742
 • $0.2939
 • $0.3134
 • $0.2530
 • $0.3226
 • $0.2622
 • $0.3319
 • $0.3618