Average Price History
 • 7 days

  $0.09

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.08

 • 360 days

  $0.09

Price - Units Sold
 • $0.092865
 • $0.102652
 • $0.082220
 • $0.111650
 • $0.07987
 • $0.12979
 • $0.13570
 • $0.14459
 • $0.15432
 • $0.06336