Average Price History
 • 7 days

  $0.08

 • 30 days

  $0.09

 • 60 days

  $0.09

 • 90 days

  $0.09

 • 180 days

  $0.09

 • 360 days

  $0.11

Price - Units Sold
 • $0.101901
 • $0.091693
 • $0.111168
 • $0.081130
 • $0.12966
 • $0.13566
 • $0.14455
 • $0.15432
 • $0.07407
 • $0.17309