Average Price History
 • 30 days

  $336.46

 • 60 days

  $305.06

 • 90 days

  $309.33

 • 180 days

  $317.81

 • 360 days

  $316.94

Price - Units Sold
 • $355.502
 • $395.502
 • $469.502
 • $500.002
 • $352.002
 • $1,428.502
 • $359.502
 • $378.502
 • $385.502
 • $356.502
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $259.99
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $330.00
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $259.45
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $777.56
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $269.99
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $1,661.25
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $377.95
 • ★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $1,272.01
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Factory New) Factory New $259.99 $259.45 $777.56 $269.99 $1,661.25 N/A $377.95
★ StatTrak™ Huntsman Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $330.00 N/A N/A N/A N/A N/A $1,272.01