Average Price History
 • 7 days

  $0.81

 • 30 days

  $0.82

 • 60 days

  $0.86

 • 90 days

  $0.98

 • 180 days

  $0.98

 • 360 days

  $0.98

Price - Units Sold
 • $0.831053
 • $0.85959
 • $0.89798
 • $0.81746
 • $0.84741
 • $0.86741
 • $0.92685
 • $0.82681
 • $0.87667
 • $0.91486