Average Price History
 • 7 days

  $4.61

 • 30 days

  $4.62

 • 60 days

  $4.76

 • 90 days

  $4.75

 • 180 days

  $4.61

 • 360 days

  $4.94

Price - Units Sold
 • $5.501329
 • $5.00861
 • $6.00698
 • $6.50281
 • $7.00199
 • $7.50156
 • $10.00148
 • $8.00132
 • $9.00124
 • $8.50117
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New $4.50
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $2.09
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $1.19
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred $2.05
LOOTBEAR Rental/Market
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $0.01/day $3.02
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $0.01/day $1.40
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn $0.01/day $1.20
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New $3.84
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $0.06
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $1.55
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn $1.49
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.30
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New $3.46
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $2.20
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $1.33
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn $1.20
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred $1.07
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New $4.87
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $2.80
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $0.00
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn $1.28
 • StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred $1.38
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
StatTrak™ Negev | Lionfish (Factory New) Factory New $4.50 BUY NOW $3.84 $3.46 $4.87
StatTrak™ Negev | Lionfish (Minimal Wear) Minimal Wear $2.09 $3.02 $0.06 $2.20 $2.80
StatTrak™ Negev | Lionfish (Field-Tested) Field-Tested $1.19 $1.40 $1.55 $1.33 $0.00
StatTrak™ Negev | Lionfish (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW $1.20 $1.49 $1.20 $1.28
StatTrak™ Negev | Lionfish (Battle-Scarred) Battle-Scarred $2.05 BUY NOW $0.30 $1.07 $1.38