Average Price History
 • 7 days

  $0.30

 • 30 days

  $0.30

 • 60 days

  $0.32

 • 90 days

  $0.34

 • 180 days

  $0.31

 • 360 days

  $0.33

Price - Units Sold
 • $0.35187
 • $0.31165
 • $0.29153
 • $0.33153
 • $0.32152
 • $0.36143
 • $0.30140
 • $0.34125
 • $0.28117
 • $0.27110
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New $0.82
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.35
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.16
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.52
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.16
LOOTBEAR Rental/Market
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.01/day $0.43
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.01/day $0.18
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.01/day $0.26
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.01/day $0.22
SKINBARON
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New $0.85
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.38
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.17
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.06
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.18
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New $0.82
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.31
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.16
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.24
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.15
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New $1.16
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.46
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.24
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.32
 • StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.25
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Factory New) Factory New $0.82 BUY NOW $0.85 $0.82 $1.16
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Minimal Wear) Minimal Wear $0.35 $0.43 $0.38 $0.31 $0.46
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Field-Tested) Field-Tested $0.16 $0.18 $0.17 $0.16 $0.24
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Well-Worn) Well-Worn $0.52 $0.26 $0.06 $0.24 $0.32
StatTrak™ PP-Bizon | Night Riot (Battle-Scarred) Battle-Scarred $0.16 $0.22 $0.18 $0.15 $0.25