Average Price History
 • 7 days

  $37.96

 • 30 days

  $35.80

 • 60 days

  $32.91

 • 90 days

  $30.88

 • 180 days

  $29.00

 • 360 days

  $28.84

Price - Units Sold
 • $30.00116
 • $26.50115
 • $27.00111
 • $30.50109
 • $32.00105
 • $28.50100
 • $26.0092
 • $29.5088
 • $25.5086
 • $27.5082
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New $39.11
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear $19.71
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred $4.86
LOOTBEAR Rental/Market
SKINBARON
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New $23.16
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear $12.55
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn $7.81
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred $1.93
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New $35.13
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear $17.05
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn $9.43
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred $6.28
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New BUY NOW
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New $38.41
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear $22.84
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn $12.78
 • StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred $10.35
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
StatTrak™ AUG | Stymphalian (Factory New) Factory New $39.11 $25.85 $23.16 $35.13 BUY NOW $38.41
StatTrak™ AUG | Stymphalian (Minimal Wear) Minimal Wear $19.71 $13.80 $12.55 $17.05 BUY NOW $22.84
StatTrak™ AUG | Stymphalian (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW BUY NOW $7.81 $9.43 BUY NOW $12.78
StatTrak™ AUG | Stymphalian (Battle-Scarred) Battle-Scarred $4.86 BUY NOW $1.93 $6.28 BUY NOW $10.35