Average Price History
 • 7 days

  $80.00

 • 30 days

  $80.00

 • 60 days

  $80.72

 • 90 days

  $80.28

 • 180 days

  $80.37

 • 360 days

  $83.05

Price - Units Sold
 • $85.0082
 • $83.0079
 • $84.0076
 • $85.5075
 • $79.0074
 • $80.5073
 • $82.0067
 • $77.0067
 • $86.5063
 • $83.5062