Average Price History
 • 7 days

  $1.50

 • 30 days

  $1.47

 • 60 days

  $1.56

 • 90 days

  $1.61

 • 180 days

  $1.69

 • 360 days

  $1.56

Price - Units Sold
 • $0.191483
 • $0.181342
 • $0.171313
 • $0.20927
 • $0.36711
 • $0.15648
 • $0.39557
 • $0.25554
 • $0.21510
 • $0.16487