Average Price History
 • 7 days

  $66.24

 • 30 days

  $70.10

 • 60 days

  $73.34

 • 90 days

  $76.46

 • 180 days

  $85.51

 • 360 days

  $86.26

Price - Units Sold
 • $98.0093
 • $100.0079
 • $90.0077
 • $100.5076
 • $99.5076
 • $97.0076
 • $95.0073
 • $92.0072
 • $94.5065
 • $97.5061