Average Price History
 • 7 days

  $79.27

 • 30 days

  $82.76

 • 60 days

  $88.12

 • 90 days

  $90.18

 • 180 days

  $88.06

 • 360 days

  $87.40

Price - Units Sold
 • $98.0092
 • $100.0079
 • $100.5076
 • $99.5076
 • $90.0075
 • $97.0074
 • $95.0072
 • $92.0070
 • $94.5062
 • $95.5060