Average Price History
 • 7 days

  $86.51

 • 30 days

  $82.78

 • 60 days

  $83.79

 • 90 days

  $84.58

 • 180 days

  $83.39

 • 360 days

  $75.60

Price - Units Sold
 • $98.0075
 • $99.5071
 • $97.0070
 • $100.0070
 • $90.0070
 • $100.5068
 • $92.0066
 • $95.0065
 • $94.5057
 • $95.5056