Average Price History
 • 7 days

  $81.60

 • 30 days

  $83.74

 • 60 days

  $85.25

 • 90 days

  $86.74

 • 180 days

  $86.41

 • 360 days

  $83.61

Price - Units Sold
 • $98.0081
 • $100.0077
 • $99.5076
 • $90.0073
 • $100.5072
 • $97.0072
 • $95.0069
 • $92.0068
 • $94.5060
 • $95.5058