Average Price History
 • 7 days

  $76.01

 • 30 days

  $77.25

 • 60 days

  $80.37

 • 90 days

  $84.80

 • 180 days

  $87.47

 • 360 days

  $86.94

Price - Units Sold
 • $98.0093
 • $100.0079
 • $90.0077
 • $100.5076
 • $99.5076
 • $97.0076
 • $95.0072
 • $92.0072
 • $94.5064
 • $95.5060