Average Price History
 • 7 days

  $99.92

 • 30 days

  $104.59

 • 60 days

  $94.86

 • 90 days

  $95.95

 • 180 days

  $96.49

 • 360 days

  $83.86

Price - Units Sold
 • $98.0076
 • $99.5074
 • $100.0072
 • $90.0072
 • $97.0071
 • $100.5069
 • $95.0067
 • $92.0066
 • $95.5057
 • $94.5057