Average Price History
 • 7 days

  $91.62

 • 30 days

  $96.85

 • 60 days

  $97.23

 • 90 days

  $96.94

 • 180 days

  $93.25

 • 360 days

  $81.20

Price - Units Sold
 • $98.0074
 • $100.0069
 • $100.5067
 • $97.0067
 • $90.0067
 • $92.0065
 • $95.0064
 • $99.5064
 • $94.5057
 • $97.5054