Average Price History
 • 7 days

  $92.53

 • 30 days

  $96.28

 • 60 days

  $98.34

 • 90 days

  $98.86

 • 180 days

  $98.12

 • 360 days

  $95.16

Price - Units Sold
 • $98.0084
 • $100.0077
 • $99.5076
 • $90.0074
 • $100.5073
 • $97.0072
 • $95.0069
 • $92.0068
 • $94.5060
 • $95.5058