Average Price History
 • 7 days

  $241.85

 • 30 days

  $240.17

 • 60 days

  $236.36

 • 90 days

  $231.70

 • 180 days

  $216.73

 • 360 days

  $190.75

Price - Units Sold
 • $172.5058
 • $170.0054
 • $161.0051
 • $150.0051
 • $160.0050
 • $190.0044
 • $163.0041
 • $169.0039
 • $159.5039
 • $154.0038
 • ★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $153.99
 • ★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $165.00
SKINBARON
 • ★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $110.00
 • ★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $190.00
 • ★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $133.83
 • ★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $193.68
 • ★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $178.16
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $207.50
 • ★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $238.80
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $153.99 $110.00 $133.83 $193.68 $105.00 $207.50
★ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $165.00 $190.00 N/A $178.16 $95.00 $238.80