Average Price History
 • 7 days

  $254.68

 • 30 days

  $264.64

 • 60 days

  $281.81

 • 90 days

  $275.01

 • 180 days

  $261.57

 • 360 days

  $236.28

Price - Units Sold
 • $200.0034
 • $236.0016
 • $245.0010
 • $264.508
 • $246.008
 • $240.008
 • $229.507
 • $230.007
 • $239.507
 • $249.006
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $190.00
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $173.34
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $206.68
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $228.04
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $177.12
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $280.39
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $757.00
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $190.00 $173.34 $206.68 $177.12 N/A $115.00 $280.39
★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A N/A $228.04 N/A N/A N/A $757.00