Average Price History
 • 180 days

  $209.13

 • 360 days

  $214.85

Price - Units Sold
 • $200.0034
 • $236.0016
 • $245.0010
 • $264.508
 • $240.008
 • $230.007
 • $239.507
 • $249.006
 • $175.506
 • $193.506
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $169.90
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $163.48
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $1.18/day $164.56
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $132.30
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $228.09
 • ★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $348.35
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Factory New) Factory New $169.90 $164.56 BUY NOW BUY NOW $132.30 $228.09
★ StatTrak™ Flip Knife | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $163.48 BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW $348.35