Average Price History
 • 30 days

  $237.47

 • 60 days

  $237.02

 • 90 days

  $230.90

 • 180 days

  $207.14

 • 360 days

  $207.47

Price - Units Sold
 • $300.0028
 • $230.0027
 • $200.0018
 • $247.0016
 • $219.0015
 • $271.0015
 • $279.0015
 • $269.5015
 • $275.0014
 • $250.0014
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear $280.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $215.18
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn $190.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $1.41/day $162.87
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn RENT NOW BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred RENT NOW BUY NOW
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear $273.56
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $179.86
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn $178.17
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred $167.42
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $180.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear $420.00
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $275.05
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn $249.04
 • ★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred $267.97
Markets BITSKINS LOOTBEAR SKINBARON
★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Factory New) Factory New BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW BUY NOW N/A
★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Minimal Wear) Minimal Wear $280.00 BUY NOW BUY NOW $273.56 BUY NOW $420.00
★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Field-Tested) Field-Tested $215.18 $162.87 BUY NOW $179.86 $180.00 $275.05
★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Well-Worn) Well-Worn $190.00 BUY NOW BUY NOW $178.17 BUY NOW $249.04
★ StatTrak™ Karambit | Ultraviolet (Battle-Scarred) Battle-Scarred BUY NOW BUY NOW BUY NOW $167.42 BUY NOW $267.97