Average Price History
 • 7 days

  $485.69

 • 30 days

  $465.90

 • 60 days

  $442.76

 • 90 days

  $443.82

 • 180 days

  $446.32

 • 360 days

  $422.73

Price - Units Sold
 • $400.007
 • $385.505
 • $345.005
 • $399.004
 • $457.504
 • $397.503
 • $428.503
 • $388.503
 • $348.002
 • $418.002
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $334.79
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $400.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $274.96
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $403.03
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $333.72
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $390.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $332.31
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $520.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $615.54
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $334.79 $274.96 $333.72 $390.00 $332.31 $215.00 $520.00
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $400.00 $403.03 N/A N/A N/A N/A $615.54