Average Price History
 • 7 days

  $469.40

 • 30 days

  $457.38

 • 60 days

  $469.78

 • 90 days

  $451.60

 • 180 days

  $426.12

 • 360 days

  $388.85

Price - Units Sold
 • $400.007
 • $385.505
 • $345.005
 • $399.004
 • $265.503
 • $428.503
 • $397.503
 • $252.003
 • $388.503
 • $399.502
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $299.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $300.00
SKINBARON
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $274.96
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $403.03
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear N/A
LOOTBEAR Rental/Market
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $1.23/day $215.00
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear RENT NOW N/A
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $457.60
 • ★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $571.10
Markets SKINBARON LOOTBEAR
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Factory New) Factory New $299.00 N/A $274.96 N/A $215.00 $457.60
★ StatTrak™ M9 Bayonet | Doppler (Minimal Wear) Minimal Wear $300.00 N/A $403.03 N/A N/A $571.10